Agirre #6 “eta kirolean?”

argazkia ANARTZ

Anartzek Uxueri erantzuten kataiari segida ematen dion idatzia:

Galdera edarra luzatu dostazu, Uxue. Neuk jakingo baneu zetan in doun kale! Ondo esan dozun moduan neu be asko kezkatzen nauen gaixa da umien euskeriana. Nik 3 eta 5 urteko bi txiki dauzkat etxian eta bixek euskera dauke ama hizkuntza. Txikixenak oindino ez dau euskeraz baino eitten baina haundixena hasi da gazteleraz poliki-poliki. Eskolan dozena bat inguru die klasian ta tartian badare euren gurasuek euskeraz ez dakixen hiruzpalau ume. Ba nahikua die hiruzpalau horren umiak (ama hizkuntza gaztelera daukenak) gainontzeko danak nahastu eta gazteleraz eitteko. Jakingo bazinu ze gogorra eitten jaten nere umia lagunekin gazteleraz ikustia! Nik ez daukat akorduan, baina 5 urtekin seguru nago euskaraz baino ez nebala eitten lagunekin. Aurrerao, nerabezaro garaixan, nausixau plantak ein asmoz edo gazteleraz hastia lagunartian edo nahiko normala izan da baina 5 urtekin joera hori ez dot sanua ikusten. Ta nun da Debagoienan, euskal eremu batian gainera. Arazua, baina ez da umiena, gurasuena baizik. Umiek gurasuei ikusittakua errepikau baino ez dabe eitten-eta. Eskola kanpuan umien esperuan egoten ganian imajinauko dozu zein izaten dan han entzuten dan hizkuntzia, ez? %90 erderaz jo ta fuego!
Urrin jun barik Zarauzko kasua jarriko neuke ispilu moduan. Sarritxan juten naiz bertara astebukaera edo oporrak pasatzera ta gustua emoten dau ikustiak hango umiek ze natural eitten daben euskaraz. Hikaz gainera! Kuadrila oso-osuak, neska zein mutil, umetxo edo gazte, danak barriketan euskara ederrian. A ze inbidixia. Edo bitxako bat, familixa dana hartu ta Zarautzera noia bizitzera edo hango euskera-ohitxurak gurera ekartzen asmau bihou. Zelan? Ez dakitx, baina seguru nago kirola izan leikiela ume eta gaztetxuenen artian euskeria sustatzeko moduetako bat. Askotan ikusten die entrenatzaile erdaldunak bai futbol, saskibaloi edo eskubaloi taldietan. Ume danak euskaldunak eta entrenatzailia aginduak gazteleraz emonez. Euskeria beste behin jokoz kanpo lagaz. Bergaran gaur egun ez dakitx arlo hori nola dagon ta zein egokixaua, Jon, zeu baino horren inguruan hausnartzeko. Umetatik sartuta zare Lokatzan Bergarako Ziklismo Eskolan ta gaur egun bertako lehendakarixa izaki, ze iritzi daukazu gai honen inguruan? Zeuek euskeria erabiltzen dozue umiekin? Entrenatzailiak topatzerakuan euskalduna izatia baldintzetako bat da? Euskeriak kirolian ze pisu dauka gaur egun Bergaran?
Errelebua emon dotzut, oin zeuri tokatzen jatzu tropeltxotik tiratzia!

Iruzkina uztera animatu!