Larrañaga de la Presa#9″auzoko”

Argazkia Idoia

Kristina Elkorori erantzunez, jarraian duzue Idoia Larrañaga de la Presak idatzitako iritzi artikulua.

Udako oporraldixan ostian hartu dot nik Kristinak luzatutako galderei erantzuteko tartia, ia modu argi eta motzian erantzutia lortzen doten.

Auzoko Euskal Herriko herri batzutan martxan dagon egitasmua da, eta bere helburu nagusixak etorkinei euskera praktikua irakatsi eta kulturia transmititzia die, hau dana elkar ezagutza eta integrazinuakin lotuz. Hiru taldetan elkartzen ga: osintxun talde bat, eta bergaran bi: zabala eta emakumeona; eta hiruretan bertan jaiotakuak eta etorritxakuak nahasten ga bakoitzak bere ekarpenak itxeko asmoz.

Etorkinek integrazinorako herramintxa nagusi bezela ikusten dabe euskeria, eta Auzokora gerturatzen dienak behintzat oso jarrera positibua dauke euskeriakiko; nahiz ta oso zaila itxen jakuen, hor jarraitzen dabe saiatzen.

Hala ta be, onartu bihar dot ez gala talde haundixak elkartzen, garbi dago etorkinen portzentai txiki bat dagola euskeria ikasteko saiakeran. Eta horren erantzule nagusixak gu geu gala esatera ausartzen naiz, etorkinak diala konturatu eta lehenengo hitza euskeraz in biharrian orokorrian gazteleraz zuzentzen ga eurengana, eta jarrera honek ez dosku/dotse ezertan laguntzen.

Nik uste ikasteko gogua piztu bihar dogula eta hortarako gu hasi bihar ga gure egunerokotasunian euskera hutsian bizitzen, eredu izanda lortuko dogulako etorkinak be gurera gerturatzia. Ez dakitena da hortarako prest garen, gaztien artian gero eta gutxiau entzuten da euskeria, helduen artian be bai eta Anartzek komentau zeban bezela, umiak be hasi die erderaz berbetan. Euskerian balixuaz konturau eta aldatzeko momentua dala uste dot eta zorionez ez naiz bakarra. Aitzol ibili da beste batzukin batera gaztien artian euskeria bultzatu nahixan eta berai zuzentzen dotsat nere galderak: Euskeriak badauka etorkizunik gaur egunian? Ze aldatu biharko ginuke? Ze iritzi, argumentu,… jaso zinuzen zuen saiotan?

Iruzkina uztera animatu!